کتابخانه عمومی ولایت زیباشهر

مسابقه رنگ آمیزی

[ دو شنبه 19 شهريور 1397برچسب:, ] [ 15:3 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کاردستی با نمد (سر کلیدی )

[ دو شنبه 19 شهريور 1397برچسب:, ] [ 15:0 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
مسابقه دارت - تیر وکمان

[ یک شنبه 18 شهريور 1397برچسب:, ] [ 18:2 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کارگاه کنترل خشم (کودک - نوجوان )

[ یک شنبه 18 شهريور 1397برچسب:, ] [ 17:51 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
کارگاه حل مسئله بصورت گروهی

[ یک شنبه 18 شهريور 1397برچسب:, ] [ 17:47 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
مسابقه دارت - تیر وکمان

[ یک شنبه 18 شهريور 1397برچسب:, ] [ 15:58 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
مسابقه فوتبال دستی

[ یک شنبه 18 شهريور 1397برچسب:, ] [ 15:57 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
نقاشی با موضوع خانواده

[ یک شنبه 18 شهريور 1397برچسب:, ] [ 15:35 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
نقاشی متری با موضوع خانواده

[ یک شنبه 18 شهريور 1397برچسب:, ] [ 15:33 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]
اوریگامی

[ یک شنبه 18 شهريور 1397برچسب:, ] [ 15:9 ] [ مسئول کتابخانه ] [ ]

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 صفحه بعد